Zespół szkoleń (S4)

[Warszawa]

Szkolenia i kursy w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Warsztaty praktyczne dotyczące funkcjonowania poszczególnych rodzajów, typów nieruchomości w ramach struktur nieruchomości miejskich.

Szkolenia w zakresie przepisów prawnych zmieniających dotychczasowe zasady kształtowania i funkcjonowania terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych, w tym praktyczne wykorzystanie stosowania poradników ochrony drzew na terenach inwestycyjnych i pasmach przyulicznych.

Szkolenia w dziedzinie wprowadzania nowej metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych.

 

mgr Ewa Kosiba
Kierownik Zespołu Szkoleń
główny specjalista
e-mail szkolenia@igpim.pl, tel. 22 619 78 97

Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Wyższej Szkole Rolniczo – Pedagogicznej w Siedlcach, 1978r.

Szkolenie 150 godz. w zakresie wyceny nieruchomości, 1996r.
Uprawnienia NOT- Inspektora Nadzoru Terenów Zielonych, 1999r.
Studia Podyplomowe w zakresie Pośrednictwa w Obrocie nieruchomościami – 2006 r. – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 13 695 w 2004 roku, Licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 9943 w 2008 roku wydane przez Ministra Infrastruktury.

Od lat 90-tych zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnego typu szkoleń z zakresu wyceny, obrotu i zarządzania nieruchomościami. W latach 2005 -2012 odpowiedzialna była za organizację i prowadzenie studiów podyplomowych. We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, a od 2012 roku ze Społeczną Akademią Nauk w Warszawie. Przygotowuje programy dydaktyczne, organizuje i prowadzi różnego typu szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu nieruchomości, z przepisów prawnych dotyczących zasad kształtowania i funkcjonowania zieleni na terenach zurbanizowanych oraz przepisów prawa budowlanego.