Redakcja Kwartalnika Naukowego Problemy Rozwoju Miast (B3)

REDAKCJA

dr Piotr Trzepacz
Redaktor naczelny

mgr Agata Warchalska-Troll
Sekretarz redakcji, redaktor techniczny

tel. (+48) 12 634 29 53 wew. 48
e-mail: prm@irm.krakow.pl

Więcej informacji o Kwartalniku Naukowym Problemy Rozwoju Miast  http://www.prm-irm.com/