Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast (B6)

 

Zakres prac Zakładu obejmuje:
– opracowywanie miejskich, lokalnych i gminnych programów rewitalizacji,
– doradztwo i opieka ekspercka w zakresie rewitalizacji, m.in. w projektach pilotażowych Łodzi, Bytomia i Wałbrzycha, ale także w innych miastach, np. w Środzie Śląskiej i Oławie,
– wsparcie merytoryczne Ministerstwa Rozwoju w realizacji konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, w tym doradztwo dla miast uczestniczących w tym konkursie,
– opracowywanie analiz na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych,
– opracowywanie ekspertyz związanych z rewitalizacją,
– opracowanie polityk i strategii mieszkaniowych oraz ekspertyz związanych z mieszkalnictwem,
– prowadzenie szkoleń z zakresu rewitalizacji, polityki mieszkaniowej i partycypacji społecznej.
Zakład tworzy interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem naukowym i praktycznym zdobywanym w pracy m.in. w instytucjach naukowych, ministerstwach i samorządach lokalnych. Wymiana doświadczeń z wielu płaszczyzn stanowi cenny atut, który pozwala na wielowymiarowe podejście do realizowanych przez Zakład prac. 
Kierownikiem Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast jest dr Aleksandra Jadach-Sepioło, ekonomistka, specjalizująca się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej.

ZESPÓŁ Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast (B6):

dr Aleksandra Jadach-Sepioło
Ekonomistka, specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu finansowania rewitalizacji miast, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.

Krzysztof Kaszuba
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie organizowane przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Aleksandra Marczak
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) oraz studiów podyplomowych pt. „Rewitalizacja miast- organizacja i finansowanie” Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jarosław Ogrodowski 
Ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji.

Monika Pastuszko 
Kulturoznawczyni, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Katarzyna Spadło 
Ekonomistka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Studium rynku nieruchomości prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki, Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński, Studium prawa europejskiego prowadzonego przez Instytut Europejski w Warszawie.