Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast (B6)

Zakres prac Zakładu obejmuje:
– opracowywanie miejskich, lokalnych i gminnych programów rewitalizacji,
– doradztwo i opieka ekspercka w zakresie rewitalizacji, m.in. w projektach pilotażowych Łodzi, Bytomia i Wałbrzycha, ale także w innych miastach, np. w Środzie Śląskiej i Oławie,
– wsparcie merytoryczne Ministerstwa Rozwoju w realizacji konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, w tym doradztwo dla miast uczestniczących w tym konkursie,
– opracowywanie analiz na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych,
– opracowywanie ekspertyz związanych z rewitalizacją,
– opracowanie polityk i strategii mieszkaniowych oraz ekspertyz związanych z mieszkalnictwem,
– prowadzenie szkoleń z zakresu rewitalizacji, polityki mieszkaniowej i partycypacji społecznej.
Zakład tworzy interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem naukowym i praktycznym zdobywanym w pracy m.in. w instytucjach naukowych, ministerstwach i samorządach lokalnych. Wymiana doświadczeń z wielu płaszczyzn stanowi cenny atut, który pozwala na wielowymiarowe podejście do realizowanych przez Zakład prac.
Kierownikiem Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast jest dr Aleksandra Jadach-Sepioło, ekonomistka, specjalizująca się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej.

Zespół tworzą:

dr Aleksandra Jadach-Sepioło
Ekonomistka, specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu finansowania rewitalizacji miast, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.     Biogram Aleksandra Jadach Sepioło

Krzysztof Kaszuba
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie organizowane przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.     Biogram Krzysztof Kaszuba

Aleksandra Marczak
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) oraz studiów podyplomowych pt. „Rewitalizacja miast- organizacja i finansowanie” Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.     Biogram Aleksandra Marczak

Jarosław Ogrodowski profilowe.jpg
Ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji.     Biogram Jarosław Ogrodowski

Monika Pastuszko
Kulturoznawczyni, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.     Biogram Monika Pastuszko

Katarzyna Spadło
Ekonomistka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Studium rynku nieruchomości prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki, Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński, Studium prawa europejskiego prowadzonego przez Instytut Europejski w Warszawie.     Biogram Katarzyna Spadło