Redakcja Kwartalnika Naukowego Urban Development Issues (PRM)

 

dr Piotr Trzepacz
Redaktor naczelny

mgr Agata Warchalska-Troll
Sekretarz redakcji, redaktor techniczny

tel. (+48) 12 634 29 53 wew. 48
e-mail: udi@irm.krakow.pl

Więcej informacji o Kwartalniku Naukowym Urban Development Issues na http://www.prm-irm.com/