Obserwatorium Polityki Miejskiej (B2)

OPM_IRM-obserwatorium polityki miejskiej-min (1)


Pok. 20, 21, 25
Tel. +48 12 634 23 22 w. 20, 21, 25


Głównym celem działalności Obserwatorium jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami, poprzez stworzenie wspólnej platformy na temat rozwoju polskich miast – obserwatorium.miasta.pl.

W ramach podejmowanych prac wiedza dotycząca miast jest integrowana w jednym miejscu oraz systematycznie wytwarzana za sprawą prowadzonych w IRM badań naukowych. Naszym flagowym produktem jest cykl 11 raportów, które dotyczą takich obszarów tematycznych jak: przestrzeń, rewitalizacja, gospodarka, zarządzenie obszarami miejskimi, mieszkalnictwo, partycypacja, demografia, mobilność, inwestycje, środowisko oraz niskoemisyjność.

Mamy nadzieję, że tak gromadzone i publikowane treści przysłużą się wszystkim zainteresowanym losem polskich miast: administracji lokalnej, regionalnej, krajowej; naukowcom; NGO; mieszkańcom.


dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej, adiunkt
e-mail kjanas@irm.krakow.pl, skype karol.janas.irm, tel w.21
LinkedIn_opm

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracownik Instytutu Rozwoju Miast. Współtwórca i kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przemian społeczno-gospodarczych miast postsocjalistycznych i rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk kładzie na wymiar społeczny i kulturowy badanych zjawisk. Zwolennik podejścia partycypacyjnego. Kierownik i koordynator projektów międzynarodowych. Znawca i miłośnik Nowej Huty, której poświęcił swoją pracę doktorską. Z zamiłowania podróżnik i… cyklista.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– studia miejskie, 
– rewitalizacja miast,
– rozwój regionalny,
– tożsamość terytorialna.

mgr Agnieszka Gajda, analityk GIS
e-mail agajda@irm.krakow.pl, skype agajda.irm, tel w.20
LinkedIn_opm

Geograf, analityk GIS z zacięciem kartograficznym. Ślązaczka z pochodzenia, krakuska w wyboru.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– analizy przestrzenne,
– LiDAR,
– zieleń miejska.

Piotr Salata-Kochanowski, redaktor OPM
e-mail psalata@irm.krakow.pl, skype p.salata.k, tel w.20
LinkedIn_opm

Absolwent politologii oraz gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim. Stypendysta naukowy Marszałka Województwa Łódzkiego. Obecnie pracownik Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast.
Prywatnie społecznik oraz autostopowy podróżnik.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– tymczasowe przestrzenie publiczne,
– pustki miejskie,
– rewitalizacja miast.

mgr Olaf Gwiżdż, badacz, asystent
e-mail ogwizdz@irm.krakow.pl, tel w.25

Z wykształcenia jest socjolog. Studia magisterskie o specjalności socjologia gospodarki i badania rynku ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po obronie pracy magisterskiej pracował w Stowarzyszeniu Instytut Śląski, a następnie w Państwowym Instytucie Naukowym – Instytucie Śląskim w Opolu, gdzie wspólnie z koleżankami i kolegami z Pracowni Badań Społecznych zaprojektował i zrealizował kilkanaście projektów badawczych finansowanych zarówno ze środków UE jak i MNiSW.
Posiada również doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań ewaluacyjnych, które nabył kończąc studia podyplomowe w zakresie ewaluacji programów finansowanych ze środków UE na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz pracując na stanowisku konsultanta zespołu projektów badawczych w firmie Collect Consulting w Katowicach.
Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki socjologii miasta, socjologii ruchów społecznych a także społecznych uwarunkowań rozwoju miast i regionów.
Obecnie, pod kierownictwem dr hab. Lucjana Misia prof. UJ, przygotowuje pracę doktorską pt. „Obywatele w działaniu. Formowanie się ruchu społecznego a współczesne problemy polskich miast”.

Obszary i zainteresowania badawcze:
– socjologia Miasta,
– socjologia ruchów społecznych,
– rozwój regionalny.