Śniadania u geografów

 

Instytutu Rozwoju Miast, Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym zaprasza na seminaria metodyczne z serii: Śniadania u geografów.

Seminaria mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń na temat współczesnych nurtów i metod badawczych geografii, gospodarki przestrzennej, polityki miejskiej, socjologii miast oraz szeroko pojętego rozwoju regionalnego. Szczególny nacisk kładziemy na możliwości aplikacyjnego zastosowania prowadzonych badań.

Celem spotkań jest ponadto stworzenie przestrzeni do dyskusji pomiędzy naukowcami, politykami, urzędnikami, ekspertami i społecznikami w zakresie rozwiązań mogących realnie wpływać na rozwój społeczny i gospodarczy polskich gmin, miast i regionów.

Seminaria składają się z dwóch części: wygłoszenie referatu 30 min; dyskusja 60 min.

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Zgłaszanie uczestnictwa najpóźniej 3 dni przed terminem spotkania poprzez formularz zamieszczony poniżej lub do Magdaleny Bień: mbien@irm.krakow.pl

Smaczne śniadania zapewnia:
media sponsor
Zgłoś swój udział w najbliższych spotkaniach:

 

Informacja o kolejnym Śniadaniu już wkrótce 🙂 

Miejsce spotkań:

Instytut Rozwoju Miast, ul. Cieszyńska 2, Kraków,
sala 10, I piętro

Zmotoryzowanym uczestnikom śniadań pragniemy przypomnieć, że w okolicach Instytutu Rozwoju Miast obowiązuje strefa płatnego parkowania. Na osoby przybywające do nas na rowerze czeka wiata rowerowa IRM.

„Oczywiście geografia nie jest tak ważna jak wyobraźnia, choćby z tego względu, że częściej jest pułapką niż schronieniem. Niemniej jednak te dwie dziedziny, tak od siebie odległe, są powiązane ze sobą węzłem silniejszym niż szaleństwo i rozsądek razem wzięte. Chociażby z tego względu, że szlachetniejsza forma rojenia na jawie zawsze za swój przedmiot bierze przestrzeń.”

[Andrzej Stasiuk, Moja Geografia]