IRM_Niskoemisyjnosc_okladka

Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna

Spis Treści

 4    Wykaz najważniejszych skrótów
 5    Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM – idea i założenia
 7    Wstęp
 9    Cel i zakres raportu
11   Ograniczenia zastosowanej metody i uzasadnienie zakresu analiz
13   1. Wnioski i rekomendacje
19   2. Monitoring
31   3. Spojrzenie w głąb
57   Załącznik
59   Literatura
61   Spis tabel i rysunków