Aktualne oferty pracy

 

Jesteśmy instytucją publiczną zatrudniającą kilkadziesiąt osób, prowadzącą działalność badawczą, która w ostatnich latach przechodzi dynamiczną restrukturyzację. Istotną część naszej działalności stanowi współpraca zagraniczna i realizacja międzynarodowych projektów badawczych. W ostatnim czasie bardzo silnie stawiamy na rozwój kadry naukowej i szeroko pojęty rozwój swoich pracowników. Główne obszary działalności koncentrują się wokół tematyki miejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego, kształtowania przestrzeni. Silnie współpracujemy z samorządami różnego szczebla oraz podmiotami administracji centralnej.

 


Konkurs otwarty na 2 stanowiska ASYSTENTA przy projekcie „Dzielnice innowacji? Przemysły kreatywne a przemiany miejskie” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie w ramach konkursu SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki został rozstrzygnięty w dniu 19.12.2017 r.


Rekrutacja na stanowisko pracownika administracyjno-księgowego została zakończona


Rekrutacja na stanowisko socjologa w Obserwatorium Polityki Miejskiej została zakończona


Konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Zarządzania Rozwojem Lokalnym został rozstrzygnięty w dniu 04.08.2017 r.