Aktualne oferty pracy

 

Jesteśmy instytucją publiczną zatrudniającą kilkadziesiąt osób, prowadzącą działalność badawczą, która w ostatnich latach przechodzi dynamiczną restrukturyzację. Istotną część naszej działalności stanowi współpraca zagraniczna i realizacja międzynarodowych projektów badawczych. W ostatnim czasie bardzo silnie stawiamy na rozwój kadry naukowej i szeroko pojęty rozwój swoich pracowników. Główne obszary działalności koncentrują się wokół tematyki miejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego, kształtowania przestrzeni. Silnie współpracujemy z samorządami różnego szczebla oraz podmiotami administracji centralnej.

 

1. Rekrutacja na stanowisko socjologa w Obserwatorium Polityki Miejskiej została zakończona


2. Konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Zarządzania Rozwojem Lokalnym

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:
– stopień zawodowy co najmniej magistra geografii, ekonomii, socjologii, zarządzania
– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie geografii, ekonomii lub socjologii,
– biegła znajomość języka angielskiego,
– doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów badawczych,
– szeroka wiedza z zakresu analiz statystycznych i umiejętność praktycznego stosowania metod ilościowych w badaniach społecznych i/lub ekonometrycznych,
aplikuj!

<<< Szczegóły >>>