Wydawnictwa12-tomowa REWITALIZACJA MIAST POLSKICHNowa 12-tomowa publikacja REWITALIZACJA MIAST POLSKICH już w sprzedaży.
W sprzedaży JUŻ TYLKO CZĘŚĆ serii: tomy 1,2,4,6 - 12 oraz
Podsumowanie projektu (w j.ang). Poszczególne tomy do nabycia w cenie 20 zł.

Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, realizowany przez konsorcjum w składzie:
- Instytut Rozwoju Miast – Partner Wiodący,
- Szkoła Główna Handlowa,
- Uniwersytet Jagielloński,
- Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.

W 2009 roku ukazały się:

Tom 1 Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytaniii
          - praca zbiorowa pod red. R. Guzika;
Tom 2 Rewitalizacja we Francji - zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach
          - Krzysztof Skalski;
Tom 3 Rewitalizacja miast w Niemczech 
          - praca zbiorowa pod red. M. Bryxa i A. Jadach-Sepioło;
Tom 4 Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe
          - praca zbiorowa pod red. W Jarczewskiego;
Tom 5 Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
          - praca zbiorowa pod red. A. Zborowskiego;
Tom 6 Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją
          - praca zbiorowa pod red. W. Rydzika;
Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji
          - praca zbiorowa pod red. M. Bryxa.

W 2010 roku:

Tom 8   Rewitalizacja miast polskich - diagnoza
          - praca zbiorowa pod red.Z Ziobrowskiego i W. Jarczewskiego;
Tom 9   Założenia polityki rewitalizacji w Polsce 
          - praca zbiorowa pod red.Z Ziobrowskiego.
Tom 10 Model rewitalizacji miast 
          - Karol Janas, Wojciech Jarczewski, Wiesław Wańkowicz.
Tom 11 System monitorowania rewitalizacji 
          - Wojciech Jarczewski, Janusz Jeżak.
Tom 12 Przykłady rewitalizacji miast 
          - praca zbiorowa pod red.A.Muzioł-Węcławowicz.
oraz
          Podsumowanie projektu

Created by Eurohost