Kontakt

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

siedziba: ul.Targowa 45, 03-728 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 2, 
30-015 Kraków

e-mail: sekretariat@irm.krakow.pl
tel. +48 12 634-29-53 wew.16
fax: +48 12 633-94-05

NIP 677-22-01-345, REGON 356582934

Dyrektor Instytutu
dr Wojciech Jarczewski
tel. +48 12 634-29-53 wew.11/16

Z-ca Dyrektora ds. naukowych KIPPiM
dr Magdalena Dej
tel. +48 12 634-29-53 wew.15

Główny Księgowy
Dorota Ziomek
tel. +48 12 634-23-22 wew.27

Dział Personalno-Administracyjny
Izabela Ciemięga
e-mail: kadry@irm.krakow.pl
tel. +48 501-176-724