Rada Naukowa

 

Kudłacz_przycięte
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Przewodniczący Rady

Ziobrowski_przycięte
prof. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski
Zastępca Przewodniczącego Rady

mgr inż. Jacek Bielecki (Polski Związek Firm Deweloperskich)
prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa)
dr Magdalena Dej (p.o. Zastępcy Dyrektora IRM ds. naukowych)
dr Karol Janas (IRM)
dr Wojciech Jarczewski (Dyrektor IRM)
mgr Antoni Matuszko (IRM)
mgr Dorota Szlenk-Dziubek (IRM)
Tatiana Tymosiewicz (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)