Kontakt

Instytut Rozwoju Miast
ul. Cieszyńska 2

30-015 Kraków

e-mail: sekretariat@irm.krakow.pl
tel. +48 12 634-29-53
fax: +48 12 633-94-05

NIP 677-22-01-345, REGON 356582934

Kierownik Instytutu
dr Wojciech Jarczewski – tel.wew.16

p.o. Z-cy Dyrektora IRM
dr Magdalena Dej – tel.wew.22

p.o. Główny Księgowy
Elżbieta Kępa – tel.wew.27

Dział Zarządzania i Marketingu
tel. +48 12 633-85-72 wew.15, 24
fax: +48 12 633-94-05
e-mail: marketing@irm.krakow.pl