Podsumowanie konferencji o miejskich inwestycjach komunalnych

2018-10-05 | KIPPiM

Obrady konferencji pn. „Miejskie inwestycje komunalne w procesie rozwoju. Uwarunkowania i wyzwania” organizowanej przez KIPPiM w ramach Międzynarodowych Targów Building Industry Solutions dobiegły końca. Pragniemy serdecznie podziękować zaproszonym gościom oraz uczestnikom.

Spotkanie poświęcone zostało zagadnieniom związanym m.in. z kondycją samorządów w zakresie podejmowania działań inwestycyjnych, a także zasobów mieszkaniowych w kraju. Poruszono również tematykę rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w polskich warunkach, kwestii prawnych PPP oraz jego roli i szans rozwojowych dla miast. Podczas konferencji podzielono się również doświadczeniami na przykładzie Wałbrzycha, w którym inwestycje miejskie znacznie rozwinęły jego potencjał społeczno-gospodarczy.

Druga część wydarzenia obejmowała dyskusję z zaproszonymi gośćmi, w której poruszono kwestie dotyczące m.in. dotychczasowych kluczowych inwestycji, wyzwań, barier oraz planów rozwojowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Płocku, Wałbrzychu oraz Zatorze.

 

Prezentacje:

Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w świetle obowiązującego prawa – dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Proces kompleksowej odnowy miasta średniej wielkości na przykładzie Wałbrzycha – Justyna Pichowicz (Urząd Miejski w Wałbrzychu)

Raport o stanie polskich miast. Polityka inwestycyjna Łukasz Sykała, Agnieszka Mucha, Jacek Koj, Agnieszka Świgost, Maciej Mróz (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)

Ubytek komunalnych zasobów mieszkaniowych a niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe w polskich miastach Kamil Nowak (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)

W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

dr Agnieszka Szczepańska-Góra, Główny Specjalista Wydziału Polityki Przestrzennej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Andrzej Niedbała, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów, Urząd Miejski w Płocku
Justyna Pichowicz, Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Miasta, Urząd Miejski w Wałbrzychu
Tomasz Wieliczko, Zastępca Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia, Urząd Miejski w Zatorze

 

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie dotyczące Konferencji „Miejskie inwestycje komunalne w procesie rozwoju. Uwarunkowania i wyzwania” chronione są prawem autorskim i nie mogą być powielane i kopiowane w części ani w całości przez żadne osoby, organizacje i podmioty inne niż Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa bez uzyskania odpowiedniej uprzedniej pisemnej zgody na ich wykorzystanie.

 

irm-banner
prm-banner
Baner_szkolenia_2_rozjaśnione_RGB

Publikacje