O Raporcie w sieci

2017-12-15 | Magda Bień

Treść Raportu Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych odbija się echem na portalach o tematyce miejskiej i samorządowej. Uwaga mu poświęcana zdecydowanie wskazuje na to, że tematyka współpracy w MOFach jest ważna. Wnioski z Raportu na temat współpracy między samorządami zawarł w artykule 11 grudnia Serwis Samorządowy.

Autor zwraca uwagę między innymi na problem integracji gmin, które ograniczają wzajemne uprzedzenia. Wyróżnia także informacje o zjawisku odklejania się ośrodków metropolitalnych od ich obszarów funkcjonalnych, motywach powiększania obszarów ZIT, czy kwestiach połączeń transportowych między miastami centralnymi a okolicznymi gminami.

Zobacz, gdzie jeszcze możesz przeczytać o Raporcie.

Publikacje