Aktualności

 • Programowanie rewitalizacji dla gmin w IRM

  2017-09-14 | KIPPiM

  Program Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023, Gminy Olkusz na lata 2016-2026, czy Miasta Malborka na lata 2017-2023 to przykłady tylko niektórych programów, które powstały w ostatnim czasie w Instytucie. W latach 2016 oraz 2017 przyjętych zostało siedem gminnych programów rewitalizacji (GPR) oraz sześć lokalnych (LPR), które powstały dla gmin w województwach małopolskim, mazowieckim, […]

 • Zmieniamy Wałbrzych

  2017-08-21 | KIPPiM

  W Wałbrzychu rozpoczęto realizację oddolnych inicjatyw społecznych, które mają na celu poprawę jakości zamieszkania społeczności obszaru rewitalizacji. Do końca listopada 2017 roku na terenie sześciu podobszarów zostaną zrealizowane 23 inicjatywy mieszkańców. Do tej pory mieszkańcy między innymi wspólnie wykonali prace na rzecz poprawy przestrzeni wokół kamienic, odbyli spotkania sąsiedzkie (festyny, grille), zorganizowali konkurs na logo […]

 • Wiceminister Spraw Zagranicznych złożyła wizytę w inkubatorze we Lwowie

  2017-08-03 | KIPPiM

  Realizowane przez IRM we Lwowie projekty doczekały się 27 lipca wizytacji delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Panią Minister Joanną Wronecką na czele. Pani Minister towarzyszyli m.in. Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski oraz przedstawiciele Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ. Delegacja odwiedziła Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości oraz przestrzenie publiczne Podzamcza (skwery, […]

 • Konferencja East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited

  2017-07-28 | KIPPiM

  18 października 2017 roku Instytut Rozwoju Miast wraz z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ organizuje w Krakowie konferencję międzynarodową czasopisma Urban Development Issues. Konferencja „East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. International Conference Of The Urban Development Issues Journal” ma być wydarzeniem rozpoczynającym cykl interdyscyplinarnych spotkań badaczy miast. Jej główną ideą jest porównanie […]

 • Chcesz pracować w IRM?

  2017-07-04 | KIPPiM

  1) Zatrudnimy absolwenta socjologii lub studenta II roku studiów magisterskich 2) Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Zarządzania Rozwojem Lokalnym – termin składania dokumentów: 31 lipca 2017 r. o godzinie 15.00 <<< Więcej informacji >>>

 • Odkrywanie piękna miast. Relacja z seminarium

  2017-06-29 | Piotr Salata-Kochanowski

  Dwa lata temu Sejm przyjął tzw. ustawę krajobrazową. Jak od tego czasu zmieniła się przestrzeń miast? O tym 23.06 rozmawiali specjaliści zajmujący się krajobrazem.

Publikacje