Aktualności

 • Program rewitalizacji w Suwałkach

  2017-10-25 | KIPPiM

    Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017–2023, którego autorem jest Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast IRM, został jako pierwszy z województwa podlaskiego zatwierdzony przez Zarząd Województwa i wpisany na listę programów rewitalizacji realizowanych w Podlaskiem. Po analizie społeczno-gospodarczej, przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta w Suwałkach, wyznaczony został obszar rewitalizacji, obejmujący 151 ha, czyli […]

 • Pierwsze wydanie UDI po angielsku

  2017-10-24 | KIPPiM

    Kwartalnik Urban Development Issues (poprzednio Problemy Rozwoju Miast), publikujący w naszym Instytucie już od ponad 10 lat, oficjalnie stał się pismem międzynarodowym. Na stronie Kwartalnika pojawiło się pierwsze wydanie w języku angielskim pod redakcją Piotra Trzepacza (Red. Naczelny) oraz Agaty Warchalskiej-Troll. W publikacji przeczytamy między innymi o rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych, rewitalizacji liniowej, dostępności […]

 • Konferencja czasopisma Urban Development Issues

  2017-10-24 | KIPPiM

    Instytut Rozwoju Miast wraz z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zorganizował 18 października międzynarodową konferencję Kwartalnika IRM Urban Development Issues, pt. East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. Konferencja odbyła się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Kampusie UJ i została otworzona przez Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast – dr Wojciecha Jarczewskiego. Jej […]

 • Karta Krakowska na I KPM

  2017-10-23 | KIPPiM

    Podczas I Kongresu Polityki Miejskiej przyjęty został dokument – Karta Krakowska, sformułowany przy udziale Instytutu Rozwoju Miast, w którym zawarty został szereg rekomendacji dotyczących polityki miejskiej. Zgodnie z nim, w wymiarze krajowym szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na politykę przestrzenną i pilne uchwalenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego, politykę mieszkaniową, mobilność miejską i międzymiastową, ochronę środowiska i […]

 • IRM z oceną A

  2017-10-18 | KIPPiM

  Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową polskich jednostek naukowych, w tym IRM za lata 2013-2016. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: – osiągnięcia naukowe i twórcze, – potencjał naukowy, – praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, – pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. IRM pierwszy raz w swojej historii otrzymał […]

 • III Szkoła Ekonomii Społecznej we Lwowie

  2017-10-18 | KIPPiM

  Instytut Miasta Urzędu Miasta Lwowa wraz z Instytutem Rozwoju Miast reprezentowanym przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM już po raz trzeci zorganizował Szkołę Ekonomii Społecznej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców zainteresowanych ekonomią społeczną. Wydarzenie odbyło się we Lwowie i trwało od 25 do 29 września 2017 r. Tydzień intensywnych szkoleń, spotkań z praktykami i wizyt […]

Publikacje