News

XXXIII SEMINARIUM GEOGRAFII WSI

XXXIII SEMINARIUM GEOGRAFII WSI Odnowa i rewitalizacja wsi. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania wiejskiej przestrzeni Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytut Rozwoju Miast… czytaj dalej
Obserwatorium Polityki Miejskiej
Problem rozwoju miast

Aktualności

Aktywni Mieszkańcy – jak lepiej partycypować w planowaniu?

2017-05-19 | Piotr Salata-Kochanowski

W najbliższą środę (24.05) w Instytucie Rozwoju Miast spotkają się aktywni mieszkańcy Krakowa. Zapraszamy.

Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I

2017-05-12 | Jaromir Matulewicz

Instytut Rozwoju Miast jest autorem projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Projekt zakłada podnoszenie kompetencji kadr planistycznych poprzez wdrożenie zaprezentowanych narzędzi i rozwiązań w zakresie planowania i zagospodarowania […]

 • Rozwój inkubatora we Lwowie

  2017-05-05 | Jaromir Matulewicz

  W latach 2017-2019 IRM będzie realizował finansowany ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa MSZ projekt pt. Od inkubacji do akceleracji – rozbudowa infrastruktury i wdrożenie nowych narzędzi wspierających innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie. 

 • Powołanie Dyrektora IRM

  2017-05-04 | Jaromir Matulewicz

  Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk powołał dr Wojciecha Jarczewskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast od dnia 2 maja 2017 r.

 • ANALIZA EUROPEJSKIEJ IDEI PARTNERSTW MIEJSKO-WIEJSKICH

  2017-05-04 | Jaromir Matulewicz

  Z końcem grudnia 2016 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. Analiza europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich i ich implementacji w Europie na przykładzie regionów metropolitalnych Hamburga i Krakowa (woj. małopolskiego). Projekt był wspólnym przedsięwzięciem badawczym Instytutu Rozwoju Miast oraz HafenCity Universität Hamburg. Realizacja projektu dofinansowana została ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) oraz środków finansowych […]

 • 2017-04-10 | Jaromir Matulewicz

  Naszej Drogiej Koleżance Dorocie Szlenk – Dziubek składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach po stracie Męża Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy Instytutu Rozwoju Miast  w Krakowie

  • 1
  • 2

Publikacje