News

I Kongres Polityki Miejskiej

16 i 17 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej. Kongres jest…
czytaj dalej
Obserwatorium Polityki Miejskiej
Problem rozwoju miast

Aktualności

Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych.

2017-10-16 | Piotr Salata-Kochanowski

W ramach cyklu publikacji Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM ukazał się kolejny raport o stanie polskich miast – Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Dotychczas pojawiły się dwa raporty: Rozwój gospodarczy oraz Niskoemisyjność i efektywność energetyczna. W pierwszej części raportu o charakterze monitoringowym zbadano miejskie obszary funkcjonalne w zakresie współpracy między samorządami, dostępności i integracji transportu publicznego oraz Zintegrowanych Inwestycji […]

Rzeki lustrami miast – warsztaty na wodzie

2017-10-12 | Magda Bień

7 września odbyła się kolejna edycja konferencji naukowo-samorządowych na temat śródlądowych dróg wodnych organizowanych od 2007 roku przez Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Żeglugę Bydgoską. Spotkania mają formę warsztatów prowadzonych podczas rejsów po Wiśle. W tym roku uczestnicy zostali zabrani w rejs Brdą i Wisłą z Bydgoszczy do Torunia. Warsztaty pod hasłem […]

 • Połączenie IRM i IGPIM w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury

  2017-10-12 | Magda Bień

  W dniu 11.10.2017 r. rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Jak wskazano w Ocenie skutków regulacji – połączenie obu Instytutów i ich restrukturyzacja pozwoli na utworzenie jednostki badawczej wpisującej się w aktualną strategię rozwoju nauki w […]

 • Program Konferencji czasopisma Urban Development Issues

  2017-10-06 | Magda Bień

  Program Konferencji „East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. International Conference Of The Urban Development Issues Journal” jest już dostępny na stronie wydarzenia. Konferencja ma być wydarzeniem rozpoczynającym cykl interdyscyplinarnych spotkań badaczy miast. Jej główną ideą jest porównanie i skonfrontowanie wschodnio- i zachodnioeuropejskiego podejścia do badań i praktyk miejskich, poprzez skupienie się na tematach […]

 • Delimitacja krok po kroku

  2017-10-06 | Magda Bień

  W ramach projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany został podręcznik „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”, za którego powstanie odpowiada zespół z Instytutu Rozwoju Miast. Podręcznik ma stanowić wsparcie […]

 • Materiały szkoleniowe z zakresu planowania

  2017-10-05 | Magda Bień

  Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pojawiły się, przygotowane przez IRM materiały szkoleniowe z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w kontekście niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania. Mają one służyć podnoszeniu kompetencji pracowników administracji publicznej w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu […]

Publikacje